Porozmawiaj online z Campus France
Nasi konsultanci nie są w tej chwili dostępni

Uczelnie i szkoły

Uniwersytet w Poitiers
Uniwersytet w Poitiers
15 Rue de l'Hôtel Dieu
86000 Poitiers
Francja
tel. (+ 33) 05 49 45 30 00

Informacje o uczelni


   

Université de Poitiers jest publicznym francuskim uniwersytetem mieszczącym się w mieście Poitiers. Obecnie na uniwersytecie studiuje ponad 23 000 studentów wszystkich wydziałów (4 000 studentów zagranicznych ze 136 krajów), a kadrę naukową oraz administracyjną tworzy 3 000 pracowników.

Uczelnia została założona w 1431 przez ówczesnego papieża Eugeniusza IV, który podarował uniwersytet królowi Francji, Karolowi VII. W pierwszych latach istnieniach na uczelni wykładano nauki z prawa, medycyny oraz sztuki.
W XVI wieku uniwersytet w Poitiers posiadał osiągnął renomę zarówno w Europie jak i Francji gdzie był sklasyfikowany na drugim miejscu za paryską Sorboną. Spośród 4 000 studentów którzy byli ówczesnymi uczniami uniwersytetu były takie osobistości jak Joachim du Bellay, François Rabelais, Kartezjusz oraz Francis Bacon. W trakcie rewolucji francuskiej uniwersytet został zamknięty a następnie poważnie zniszczony. Ponowne otarcie uczelni nastąpiło w 1896 roku.

Studia realizowane są na pięciu wydziałach obejmujących wszystkie dziedziny nauki:
 
  • Wydział Prawa i Ekonomii
  • Wydział Sztuki, Literatury i Lingwistyki
  • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
  • Wydział Medycyny
  • Wydział Wychowania Fizycznego
Uczelnia współpracuje z 48 laboratoriami i ośrodkami badawczymi.
 

PODWÓJNY DYPLOM POLSKO-FRANCUSKI

W 1995 roku Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Poitiers oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego utworzyły Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego.
 
W ramach centrum proponowane jest policencjackie francuskie studia magisterskie Master franco-polonais de droit des affaires francais et europeen – nakierowane na kształcenie prawników-praktyków, kończące się francuskim dyplomem państwowym odpowiednikiem polskiego dyplomu magisterskiego. Czas trwania każdego z typów studiów dwa semestry. Nauczanie odbywa się w języku francuskim i prowadzone jest przez profesorów uniwersytetów francuskich, europejskich oraz przez profesorów Wydziału Prawa w Warszawie (większość seminariów prowadzona jest przez prawników-praktyków).

Więcej informacji o programie na stronie: http://strony.wpia.uw.edu.pl/cpf/
 

 
Aby zwiedzić kampusy zapraszamy na strone: www.univ-poitiers.fr
 

POBIERZ OPISOWĄ KARTĘ UCZELNI:
   

Pliki