Porozmawiaj online z Campus France
Nasi konsultanci nie są w tej chwili dostępni

Uczelnie i szkoły

Uniwersytet Paris 8
Uniwersytet Paris 8
2 rue de la Liberté
93526 Saint-Denis
Francja
tel. (+33) 01 49 40 67 89

Informacje o uczelni


Uniwersytet Paris VIII jest obecnie największym interdyscyplinarnym ośrodkiem szkolnictwa wyższego i badań w dzidzinie Nauk Humanistycznych w regionie centralnym Île-de-France.

Międzynarodowa renoma Uniwersytetu Paris VIII budowana była latami przez naukowców-badaczy, którzy tworzyli kadrę akademicką uczelni. Do ich grona należą: Hélène Cixous, François Châtelet, Claude Chevalley, Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Madeleine Rebérioux, Robert Castel, Yves Lacoste, Denis Guedj oraz Daniel Bensaïd. Obecnie na uczelni studiuje blisko 22 000 studentów, a kadra akademicka tworzona jest przez 1200 doktorantów i 950 wykładowców akademickich.
 


Spośród 11 ośrodków szkolnictwa i badań (UFR), wydział Nauk o Języku Uniwersytetu Paris VIII proponuje studia magisterskie ze specjalnością « Dydaktyka Języków Obcych » na których kształcą się przyszli nauczyciele języków obcych, w tym nauczyciele FLE, naukowcy pracujący w dziedzinach dydaktyki i kierunkach pokrewnych, od lingwistyki do psycholingwistyki, jak również specjaliści od inżynierii lingwistycznej oraz tworzenia języka, polityki promocji języka francuskiego oraz języków obcych. Uczelnia proponuje również program studiów ogólnych z dziedziny dydaktyki, umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania języka obcego (dzieci, młodzież, osoby dorosłe).
 
Warunki przyjęć:
 
 • Pierwszy rok studiów magisterskich (M1) : posiadanie dyplomu licencjackiego na kierunku Nauka o Języku, Lingwistyka lub inny dyplom na kierunku Nauka o Języku lub Lingwistyka, Literatura i Społeczeństwo, programu studiów realizowanych w języku A i specjalizacją w języku B, zgodnie z warunkami określonymi przez komisję pedagogiczną wydającą dyplomy magisterskie. Studenci zagraniczni muszą zdać egzamin z języka francuskiego.
 • Drugi rok studiów magisterskich (M2): Przyjęcie na drugi rok studiów jest możliwe po uzyskaniu 240 punktów ECTS, co odpowiada ukończeniu studiów licencjackich (180 ECTS) i pierwszego roku studiów magisterskich (60 ECTS). O przyjęciu decyduje komisja pedagogiczna uprawniona do wydawania dyplomów magisterskich.
W ramach programu studiów magisterskich M2, Uniwersytet Paris VIII proponuje program podwójnego dyplomu realizowany we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.
 
 • Poziom wymagany przy rekrutacji: pierwszy rok studiów II-go stopnia
 • Czas trwania studiów : 1 rok
 • Rekrutacja : na podstawie złożonego podania w uczelni macierzystej
 • Wysokość czesnego : uiszczane na uczelni macierzystej
 • Uzyskane dyplomy :
  • Magister Językoznawstwa, specjalność « Dydaktyka języków obcych » wydany w ramach partnerstwa międzynarodowego przez Uniwersytet Paris 8
  • Magister filologi romańskiej wydany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski
Koordynator programu : Ewa LENART
adres mailowy: ewa.lenart@univ-paris8.fr
 
 
 


POBIERZ OPISOWĄ KARTĘ UCZELNI:
 

Pliki