Porozmawiaj online z Campus France
Nasi konsultanci nie są w tej chwili dostępni

Uczelnie i szkoły

Uniwersytet w Angers
Uniwersytet w Angers
13 allée François Mitterrand
49036 Angers
tel. (+ 33) 02 41 96 21 35/80

Informacje o uczelni


Wydział Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Angers jest jednostką w której kształci się rocznie blisko 3 000 studentów na wszystkich kierunkach wydziałowych. Wydział oferuje kształcenie na wszystkich poziomach. Studia licencjackie zajmują ważna pozycję w ofercie, gdyż przygotowują studentów do podjęcia nauki w języku angielskim na poziomie magisterskim. Każdy student uzyskuje indywidualne wsparcie (program mentoringu) pozwalające na łatwiejszą integrację na uczelni oraz sprawniejszą realizację projektu zawodowego.

Mocne strony
  • Studia licencjackie kierunkowe zostały stworzone w porozumieniu i współpracy z regionalnymi podmiotami gospodarczymi (administracja publiczna, sektor odzieżowy, MŚP, kancelarie...).
  • Studia magisterskie, zostały utworzone na skutek szybkiego rozwoju sektorów gospodarczych i w większości są programami o konkretnej specjalizacji:  bankowość i finanse, zasoby ludzkie, zarządzanie międzynarodowe, business intelligence, prawo korporacyjne itp.
  • Dodatkowo, zajęcia prowadzone są w dwóch laboratoriach prawniczych, ekonomicznych i zarządzania.
  • Kadrę uczelni tworzy 88 wykładowców oraz 90 doktorantów, których badania podstawowe i stosowane realizowane są w ramach kontraktów z uczelnią.
Uczelnia prowadzi również studia w ramach podwójnych dyplomów polsko-francuskich.
   

POBIERZ OPISOWĄ KARTĘ UCZELNI:
 

Pliki

Zdjęcia