Porozmawiaj online z Campus France
Nasi konsultanci nie są w tej chwili dostępni

Uczelnie i szkoły

Mines-Nantes Graduate School of Engineering
Mines-Nantes
4 Rue Alfred Kastler
44307 Nantes
Francja
tel. (+ 33) 02 51 85 81 50

Informacje o uczelni

 
École Nationale Superieure de Techniques Industrielles et de Mines de Nantes czyli Państwowa Wyższa Szkoła Technik Przemysłowych w Nantes to nowoczesna francuska uczelnia techniczna założona w 1990 roku, jednakże zakorzeniona w długiej tradycji Ecole des Mines" szkół górniczych, sięgającej 18-go wieku. Jest szóstym ogniwem sieci Ecole des Mines we Francji.

Pierwszym dyrektorem Szkoły był Dr Robert Germinet, który równocześnie pelnił funkcje Dyrektora Administracji Regionu Francji "Pays de la Loire" do spraw Badań, Przemysłu i Środowiska DRIRE (Direction Regionale de Recherche de l'Industrie et de l'Environment). Szkoła wyróżnia się niezwykłym dynamizmem oraz stosowaniem niestandardowych metod nauczania. Liczba kandydatów na jedno miejsce w EMN wynosi zwykle ok. 30 osób. Liczba studentów wynosi 600 i władze Uczelni wcale nie maja zamiaru liczby tej powiększać. Studenci pochodzą z całej Francji, zaś egzamin wstępny jest wielostopniowy. Prawie 100% studentów przyjętych, kończy z powodzeniem studia. Władze uczelni utrzymują ścisłe kontakty z przedsiębiorstwami przemysłowymi i ośrodkami badawczymi; w toku studiów 15 miesięcy przeznaczonych jest na obowiązkowe praktyki przemysłowe, w tym 3 miesiące za granica. W rezultacie takiego podejścia studenci EMN na ogol nie maja problemów ze znalezieniem pracy pomimo istniejącego we Francji bezrobocia, także wśród absolwentów szkół wyższych. Duży nacisk położony jest na nauczanie języków obcych. Nauczanie angielskiego połączone jest z kształceniem specjalistycznym, np. zaliczanie projektu z fizyki odbywa się po angielsku przed komisja złożoną z nauczycieli fizyki i angielskiego. Szkoła posiada świetnie wyposażone domy studenckie i ośrodki sportowe (na zdjęciu w środku - sala gimnastyczna, po lewej - korty tenisowe.

Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy École des Mines de Nantes a Politechniką Warszawską została podpisana przez Rektorów obu Uczelni 24-go marca 1997-go roku. Umowa dotyczy całej Politechniki i obejmuje zarówno działalność naukową jak i dydaktyczną oraz organizacyjną. Studenci EMN odbywają staże w PW i współpracujących instytutach badawczych Polski zaś studenci PW przygotowują swe prace dyplomowe i doktorskie we współpracy z  EMN.

Źródło: http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/emn.html

PODWÓJNE DYPLOMY POLSKO-FRANCUSKIE

Uczelnia prowadzi programy podwójnych dyplomów na kierunkach:

  • Podwójny dyplom na kierunku: Master of Science in Sustainable Nuclear Engineering – Applications & Management (SNEAM) realizowany pomiędzy Mines-Nantes i Politechniką Warszwską
Strona internetowa programu: www.mines-nantes.fr/SNEAM
 
  • Podwójny dyplom na kierunku: Sustainable Nuclear Engineering Applications and Management – SNEAM and Master of Science in  Energy realizowany pomiędzy Mines-Nantes i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (AGH)
Strona internetowa programu: http://www.mines-nantes.fr/en/content/view/full/7242
http://syllabuskrk.agh.edu.pl/2014-2015/pl/magnesite/study_plans/stacjonarne-energetyka-energetyka-jadrowa

 
Strona internetowa międzynarodowego programu magisterskiego: http://www.mines-nantes.fr/en/Study/Masters-of-Science-English-taught
 

POBIERZ OPISOWĄ KARTĘ UCZELNI:  
 
 

Pliki

Zdjęcia