Porozmawiaj online z Campus France
Nasi konsultanci nie są w tej chwili dostępni

Stypendia Rządu Francuskiego

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO (BGF)

Ambasada Francji w Polsce oferuje szereg stypendiów obejmujących wszystkie kierunki studiów i dziedziny badań naukowych dla studentów drugiego roku Master (matura+5) i dla polskich naukowców.

I/ BGF Master – 2-gi rok Master
Stypendia skierowane są do wszystkich polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę na ostatnim roku (matura +5) na Uniwersytecie, w Szkole Ekonomicznej lub na Politechnice we Francji. Dotyczy wszystkich dziedzin oprócz studiów artystycznych.


II/ BGF Studia artystyczne
Stypendia skierowane są do studentów polskich mających dyplom ukończenia studiów, którzy chcieliby kontynuować naukę w konserwatoriach lub w specjalistycznych wyższych szkołach we Francji (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, cyrk, kino...). Wnioski o przyznanie stypendium należy składać bezpośrednio do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).


III/ BGF COPERNIC Program
Program COPERNIC jest międzynarodowym programem kształcenia w zakresie zarządzania we współczesnym świecie, skierowanym do młodych absolwentów (matura + 5) z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a w szczególności do inżynierów, ekonomistów i prawników. Program COPERNIC realizowany jest w Collège des ingénieurs (CDI) w Paryżu.
Kandydaci wybrani do programu Copernic stają się automatycznie stypendystami rządu francuskiego przez 12 miesięcy trwania programu.


IV/ BGF Podwójne doktoraty (doctorat en cotutelle)
Stypendia skierowane są do polskich naukowców pragnących zrobić doktorat jednocześnie we Francji i w Polsce, pod opieką dwóch promotorów – polskiego i francuskiego. Dotyczy wszystkich dziedzin, oprócz studiów medycznych. Okres trwania stypendium : 1- 5 miesięcy każdego roku, zrealizowanych we Francji, przez 2- 3 lata.


V/ BGF Pobyt badawczy
Stypendia naukowe przeznaczone są dla polskich naukowców (przynajmniej ze stopniem doktora) planujących przeprowadzić część badań we Francji. Dotyczą wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – Les Hôpitaux de Paris). Podania osób będących w trakcie przewodu doktorskiego nie będą rozpatrywane. W przypadku kandydatur o podobnych kwalifikacjach, stypendium zostanie przyznane osobie mieszkającej w Polsce w momencie składania podania.


VI/ BGF ENA (Państwowa Szkoła Administracji) -Cykle międzynarodowe
Od 60 lat ENA przyjmuje studentów zagranicznych ze wszystkich kontynentów, wyłonionych w systemie rekrutacji przez ambasady danych krajów. Szkoła proponuje wiele form kształcenia, poczynając od młodych urzędników, studentów (Cycle International- na okres 16 miesięcy) jak również doświadczonych pracowników administracji państwowej (Cycle International- na okres 8 miesięcy). Już ponad 2 900 studentów z zagranicy odbyło szkolenia w ENA.


VII / Inne stypendia
Ambasada Francji w Polsce jest partnerem innych programów stypendialnych np. stypendia "Eiffel" na master i doktorat.
W razie pytań zapraszamy również do zapoznania się ze stroną FAQ: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/frequently-asked-questions/